O nas

Celem naszego stowarzyszenia jest wzrost poziomu życia i zadowolenia mieszkańców, równomierny i sprawiedliwy rozwój gospodarczy połączony z rozwojem  społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacją i integracją lokalnych wspólnot samorządowych województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin powiatu warszawskiego zachodniego, a w szczególności umacnianie tożsamości narodowej, kulturowej i historycznej w oparciu o wartości chrześcijańskie. Stowarzyszenie założyła grupa wcześniej niezrzeszonych, ale współpracujących ze sobą i szanujących podobne wartości ludzi zamieszkałych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Zespół

Karolina Sokólska

Członek Zarządu

Marzena Teresa Pawłowicz

Prezes Stowarzyszenia

Jolanta Benedykczak

Członek Zarządu

Statut stowarzyszenia

 

 

 

KRS: 00 00 95 97 69

Social Media

Zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia Ruch Samorządowy Wspólny Głos

Tytuł wpłaty „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE”

Numer rachunku:

32 1020 1013 0000 0002 0470 9061