25 czerwca 2023

Obraz Miłosierdzia Bożego

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie. […]

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie.” 

„Dzienniczek” Św. Siostry Faustyny

 

Obraz Miłosierdzia Bożego 

dla parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach  

 

We wrześniu 2022 roku na prośbę parafian i dzięki zaufaniu Księdza Proboszcza Grzegorza Jankowskiego rozpoczęliśmy zbiórkę funduszy na obraz „Jezu ufam Tobie” na konto bankowe, a także do puszek podczas imprez organizowanych przez stowarzyszenie „Ruch Samorządowy Wspólny Głos”. Stowarzyszenie, które właśnie w Laskach ma swoją siedzibę, obrało sobie za główny, statutowy cel umacnianie tożsamości narodowej, kulturowej i historycznej w oparciu o wartości chrześcijańskie. 

Namalowanie obrazu zleciliśmy Pani Joannie Krwawicz-Garstce, która jest absolwentką Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w dziedzinie konserwacji i malarstwa. Jeden z jej obrazów przedstawiający Jezusa Miłosiernego z parafii Św. Szczepana na warszawskim Mokotowie, namalowany ponad 20 lat temu, został poświęcony osobiście przez papieża Jana Pawła II, podczas Mszy Świętej na krakowskich Błoniach. Obrazy tej malarki, znalazły swoje miejsce również między innymi w kościele parafii p.w. Św. Jana Kantego w Legionowie.   

Nasza zbiórka publiczna została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem na terenie parafii w Laskach oraz na wybranych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie. Wszystkie puszki były zaplombowane i otwarte komisyjnie. Zbiórka została rozliczona w terminie przez http://zbiorki.gov.pl/  a brakująca kwota została pokryta z darowizn na przeznaczone do tego celu konto bankowe.

Pani Joanna namalowała obraz techniką olejną na płótnie według rozpoznanej techniki i technologii malowania oryginału przez Adolfa Hyłę. Obraz o wymiarach 130 cm na 60 cm (nie wliczając ramy) został namalowany warstwowo, co wymagało czasu oraz dobrego dziennego światła. Obraz, na którym wzorowała się artystka pochodzi z Kościoła Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach i jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie wizerunkiem Jezusa Miłosiernego.

Ukończenie i przekazanie obrazu miało miejsce w dniu 23 czerwca, a uroczyste poświęcenie przez biskupa Piotra Jareckiego nastąpiło w dniu 25 czerwca 2023 r. 

W imieniu stowarzyszenia chciałabym podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy nie przeszli obok nas obojętnie i wsparli to dzieło. Podziękowania kieruję też do Proboszcza Parafii w Laskach za rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu oraz do Pani Joanny Krwawicz-Garstki, która użyła swojego talentu, czasu i wielkiego zaangażowania, żeby powstał oczekiwany obraz. Natomiast opiece Jezusa Miłosiernego polecam tych, którzy przez swoje zaniechanie lub niewiarę w możliwość realizacji tego dzieła utrudniali jego wykonanie.

Marzena Pawłowicz

Prezes Stowarzyszenia 

Ruch Samorządowy Wspólny Głos 

 

Statut stowarzyszenia

 

 

 

KRS: 00 00 95 97 69

Social Media

Zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia Ruch Samorządowy Wspólny Głos

Tytuł wpłaty „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE”

Numer rachunku:

32 1020 1013 0000 0002 0470 9061